NORMSERVIS s.r.o.

STN EN IEC 61131-10 (187050)

Programovateľné logické automaty. Časť 10: XML formáty pre výmenu dát medzi programami podľa IEC 61131-3 (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.12.2019

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN IEC 61131-10
: 187050
: 129807
: 1.12.2019
: 87 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy STN