NORMSERVIS s.r.o.

STN EN IEC 61076-3-123 (354621)

Konektory pre elektronické zariadenia. Požiadavky na výrobok. Časť 3-123: Pravouhlé konektory. Podrobná špecifikácia pre hybridné konektory pre priemyselné prostredie, pre napájanie a optický prenos dát s vypínaním ťahom a tlakom (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.2.2020

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN IEC 61076-3-123
: 354621
: 130243
: 1.2.2020
: 51 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN