NORMSERVIS s.r.o.

STN EN IEC 60794-2-30 (359223)

Optické káble. Časť 2-30: Vnútorné káble. Skupinová špecifikácia optických pásikových káblov na používanie v zakončených kompletných optických kábloch (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.11.2019

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN IEC 60794-2-30
: 359223
: 129667
: 1.11.2019
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN