NORMSERVIS s.r.o.

STN EN IEC 60794-1-31 (359223)

Optické káble. Časť 1-31: Rámcová špecifikácia prvkov kábla. Optické ploché káble (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.1.2019

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN IEC 60794-1-31
: 359223
: 127544
: 1.1.2019
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN