NORMSERVIS s.r.o.

STN EN IEC 60730-2-9 (361950)

Automatické elektrické riadiace zariadenia. Časť 2-9: Osobitné požiadavky na riadiace zariadenia so snímaním teploty (Norma na priame používanie ako STN). (Norma sa môže používať bez zmeny A1 do 22.2.2022 a bez zmeny A2 do 14.5.2023).

NORMA vydána dne 1.6.2019

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN IEC 60730-2-9
: 361950
: 128730
: 1.6.2019
: 57 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy STN