NORMSERVIS s.r.o.

STN EN IEC 60728-113 (367211)

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 113: Optické systémy na prenos vysielaného signálu pri zaťažení digitálnych kanálov (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.3.2019

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN IEC 60728-113
: 367211
: 127984
: 1.3.2019
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy STN