NORMSERVIS s.r.o.

STN EN IEC 60565-2 (340881)

Akustika v kvapalinách. Hydrofóny. Kalibrácia hydrofónov. Postupy pri nízkofrekvenčnej tlakovej kalibrácii (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.4.2020

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN IEC 60565-2
: 340881
: 130428
: 1.4.2020
: 54 g (0.12 )
:
Kategorie: Technické normy STN