NORMSERVIS s.r.o.

STN EN IEC 60534-3-1 (134509)

Regulačné armatúry pre priemyselné procesy. Časť 3-1: Rozmery. Stavebné dĺžky FTF pre prírubové dvojcestné priame armatúry a stavebné dĺžky CTF pre prírubové rohové armatúry (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.7.2019

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN IEC 60534-3-1
: 134509
: 128849
: 1.7.2019
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN