NORMSERVIS s.r.o.

STN EN IEC 60512-8-3 (354055)

Konektory pre elektronické zariadenia. Skúšky a merania. Časť 8-3: Skúšky statického zaťaženia (pevné konektory). Skúška 8c: Pevnosť ovládacej páky (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.2.2019

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN IEC 60512-8-3
: 354055
: 127813
: 1.2.2019
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN