NORMSERVIS s.r.o.

STN EN IEC 60401-1 (345886)

Názvy a systém označovania jadier z magneticky mäkkých feritov. Časť 1: Názvy používané pre fyzické nerovnomernosti a referencie rozmerov (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.9.2020

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN IEC 60401-1
: 345886
: 131344
: 1.9.2020
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy STN