NORMSERVIS s.r.o.

STN EN IEC 60358-4 (358218)

Väzobné kondenzátory a kapacitné deliče. Časť 4: Jednofázové kapacitné deliče pre jednosmerný a striedavý prúd (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.5.2019

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN IEC 60358-4
: 358218
: 128584
: 1.5.2019
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN