NORMSERVIS s.r.o.

STN EN IEC 60332-3-22 (347101)

Skúšky elektrických a optovláknových káblov v podmienkach horenia. Časť 3-22: Skúška vertikálne šíreným plameňom na vertikálne uložených vodičoch alebo kábloch vo zväzkoch. Kategória A (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.2.2019

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN IEC 60332-3-22
: 347101
: 127909
: 1.2.2019
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN