NORMSERVIS s.r.o.

STN EN IEC 60317-80 (347307)

Špecifikácia jednotlivých typov vodičov na vinutia. Časť 80: Medený vodič pravouhlého prierezu lakovaný polyvinylacetálom, trieda 120, s lepiacou vrstvou (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.4.2020

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN IEC 60317-80
: 347307
: 130432
: 1.4.2020
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN