NORMSERVIS s.r.o.

STN EN IEC 60099-8 (354870)

Zvodiče prepätia. Časť 8: Zvodiče prepätia na báze oxidov kovov s vonkajším sériovým iskriskom (EGLA) pre nadzemné prenosové a distribučné vedenia sústav so striedavým napätím nad 1 kV (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.2.2019

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN IEC 60099-8
: 354870
: 127806
: 1.2.2019
: 57 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy STN