NORMSERVIS s.r.o.

STN EN IEC 60098 (368443)

Zariadenia na záznam a reprodukciu analógových audio diskov (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.8.2020

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN IEC 60098
: 368443
: 131164
: 1.8.2020
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN