NORMSERVIS s.r.o.

STN EN IEC 60077-5 (341510)

Dráhové aplikácie. Elektrické zariadenia koľajových vozidiel. Časť 5: Elektrotechnické súčasti. Pravidlá pre vysokonapäťové poistky (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.5.2020

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN IEC 60077-5
: 341510
: 130683
: 1.5.2020
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy STN