NORMSERVIS s.r.o.

STN EN IEC 60068-3-5 (345791)

Skúšanie vplyvu prostredia. Časť 3-5: Doplnková dokumentácia a návod. Preukazovanie prevádzkových vlastností teplotných komôr (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.8.2018

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN IEC 60068-3-5
: 345791
: 127042
: 1.8.2018
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN