NORMSERVIS s.r.o.

STN EN IEC 60034-2-3 (350000)

Točivé elektrické stroje. Časť 2-3: Špecifické skúšobné metódy na určovanie strát a účinnosti striedavých motorov napájaných z meniča (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.9.2020

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN IEC 60034-2-3
: 350000
: 131443
: 1.9.2020
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy STN