NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 9200 (310411)

Letectvo a kozmonautika. Manažérstvo projektu. Smernice na špecifikáciu riadenia projektov (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.5.2005

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 9200
: 310411
: 98028
: 1.5.2005
: 45
: 135 g (0.30 )
:
Kategorie: Technické normy STN