NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 9162 (310449)

Letectvo a kozmonautika. Programy na samoverifikáciu pracovníkmi v letectve a kozmonautike (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.1.2019

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 9162
: 310449
: 127751
: 1.1.2019
: 21 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN