NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 9145 (310452)

Letectvo a kozmonautika. Požiadavky na pokročilé plánovanie kvality produktu a proces schvaľovania dielov do výroby (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.5.2019

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 9145
: 310452
: 128526
: 1.5.2019
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy STN