NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 9117 (310446)

Letectvo a kozmonautika. Delegovaná verifikácia uvoľnenia výrobku (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.3.2018

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 9117
: 310446
: 126295
: 1.3.2018
: 21 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN