NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 9110 (310432)

Systémy manažérstva kvality. Požiadavky na organizácie vykonávajúce údržbu v letectve (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.11.2018

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 9110
: 310432
: 127466
: 1.11.2018
: 54 g (0.12 )
:
Kategorie: Technické normy STN