NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 88528-11 (333140)

Striedavé zdrojové agregáty poháňané piestovými spaľovacími motormi. Časť 11: Rotačné systémy nepretržitého napájania. Prevádzkové požiadavky a skúšobné metódy (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.9.2004

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 88528-11
: 333140
: 96243
: 1.9.2004
: 51
: 153 g (0.34 )
:
Kategorie: Technické normy STN