NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 840-3 (269330)

Mobilné kontajnery na odpady a recykláciu. Časť 3: Kontajnery so štyrmi kolesami s objemom do 1300 l s posuvným vekom na čapové a/alebo hrebeňové vyprázdňovacie zariadenia. Rozmery a vyhotovenie (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.10.2020

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 840-3
: 269330
: 131124
: 1.10.2020
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN