NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 818-6+A1 (270083)

Krátkočlánkové reťaze na zdvíhanie. Bezpečnosť. Časť 6: Viazacie reťaze. Špecifikácie údajov na používanie a údržbu poskytované výrobcom (Konsolidovaný text).

NORMA vydána dne 1.11.2008

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 818-6+A1
: 270083
: 107051
: 1.11.2008
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 818-6+A1 (270083):

Táto časť EN 818 špecifikuje informácie o prevádzke a údržbe, ktoré má poskytovať výrobca s viazacími reťazami, ktoré zodpovedajú EN 818-4:1996+ A1 a EN 818-5:1999+A1.