NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 726-7 (369723)

Systémy s identifikačnými kartami. Telekomunikačné karty s integrovanými obvodmi a koncové zariadenia. Časť 7: Bezpečnostný modul (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.11.2001

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 726-7
: 369723
: 18886
: 1.11.2001
: 71
: 213 g (0.47 )
:
Kategorie: Technické normy STN