NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 63005-1 (368570)

Videokamera a záznamník údajov pri nehodách cestných vozidiel. Časť 1: Základné požiadavky (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.4.2018

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 63005-1
: 368570
: 126469
: 1.4.2018
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN