NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 62952-2 (367030)

Zdroje napájania pre bezdrôtové komunikačné zariadenia. Časť 2: Profily pre výkonové moduly s batériami (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.4.2017

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 62952-2
: 367030
: 124581
: 1.4.2017
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN