NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 62803 (334120)

Rádiové vysielače pre rádiokomunikáciu. Frekvenčná odozva zariadení na opticko-elektrickú premenu vo vysokofrekvenčnom rádiovom prenose cez vláknové systémy. Metóda merania (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.4.2017

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 62803
: 334120
: 124503
: 1.4.2017
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy STN