NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 62788-1-2 (364605)

Meracie postupy pre materiály používané vo fotovoltických moduloch. Časť 1-2: Materiály na zapuzdrenie. Meranie objemovej rezistivity fotovoltických materiálov použitých na zapuzdrenie a iných polymérnych materiálov (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.1.2017

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 62788-1-2
: 364605
: 124029
: 1.1.2017
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN