NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 62769-3 (184012)

Zariadenia a integrácia v podnikových systémoch. Integrácia softvérového nástroja. Časť 3: Server FDI (Norma na priame používanie ako STN). (Platnosť do 12.3.2024).

NORMA vydána dne 1.12.2015

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 62769-3
: 184012
: 121872
: 1.12.2015
: 87 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy STN