NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 62769-101-2 (184012)

Integrácia softvérového nástroja (FDI). Časť 101-2: Profily. Základná prevádzková zbernica HSE (Norma na priame používanie ako STN). (Platnosť do 24.12.2023).

NORMA vydána dne 1.12.2015

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 62769-101-2
: 184012
: 121880
: 1.12.2015
: 54 g (0.12 )
:
Kategorie: Technické normy STN