NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 62714-3 (184022)

Formát na výmenu technických údajov pri projektovaní priemyselných riadiacich systémov. Automation Markup Language. Časť 3: Geometria a kinematika (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.10.2017

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 62714-3
: 184022
: 125469
: 1.10.2017
: 57 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy STN