NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 62697-1 (346721)

Skúšobné metódy na stanovenie zlúčenín korozívnej síry v nových a použitých izolačných kvapalinách. Časť 1: Skúšobná metóda na stanovenie množstva dibenzyldisulfidu (DBDS) (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.4.2013

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 62697-1
: 346721
: 116778
: 1.4.2013
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy STN