NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 62680-3 (368365)

Rozhrania univerzálnej sériovej zbernice pre dáta a napájanie. Časť 3: Špecifikácia nabíjania batérie cez USB, revízia 1.2 (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.2.2014

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 62680-3
: 368365
: 118618
: 1.2.2014
: 54 g (0.12 )
:
Kategorie: Technické normy STN