NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 62680-2-2 (368365)

Rozhrania univerzálnej sériovej zbernice pre dáta a napájanie. Časť 2-2: Univerzálna sériová zbernica. Špecifikácia káblov a konektorov mikro-USB, revízia 1.01 (TA 14) (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.5.2016

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 62680-2-2
: 368365
: 122666
: 1.5.2016
: 51 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN