NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 62680-2-1 (368365)

Rozhrania univerzálnej sériovej zbernice pre dáta a napájanie. Časť 2-1: Špecifikácia univerzálnej sériovej zbernice, revízia 2.0 (TA 14) (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.5.2016

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 62680-2-1
: 368365
: 122667
: 1.5.2016
: 141 g (0.31 )
:
Kategorie: Technické normy STN