NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 62657-2 (184020)

Priemyselné komunikačné siete. Rádiové komunikačné siete. Časť 2: Manažérstvo koexistencie (Norma na priame používanie ako STN). (Norma sa môže používať bez zmeny A1 do 18.10.2022).

NORMA vydána dne 1.1.2018

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 62657-2
: 184020
: 125820
: 1.1.2018
: 300 g (0.66 )
:
Kategorie: Technické normy STN