NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 62631-3-2 (346460)

Dielektrické a odporové vlastnosti tuhých izolačných materiálov. Časť 3-2: Určovanie odporových vlastností (metódy jednosmerného prúdu). Povrchový elektrický odpor a povrchová rezistivita (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.9.2016

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 62631-3-2
: 346460
: 123269
: 1.9.2016
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN