NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 62625-2 (333556)

Elektronické zariadenia pre železnice. Palubný systém na záznam jazdných údajov. Časť 2: Skúšanie zhody (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.4.2017

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 62625-2
: 333556
: 124448
: 1.4.2017
: 54 g (0.12 )
:
Kategorie: Technické normy STN