NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 62563-1 (364802)

Zdravotnícke elektrické prístroje. Zdravotnícke zobrazovacie systémy. Časť 1: Metódy hodnotenia (Norma na priame používanie ako STN). (Norma sa môže používať bez zmeny A1 do 28.4.2019).

NORMA vydána dne 1.12.2010

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 62563-1
: 364802
: 112250
: 1.12.2010
: 60
: 180 g (0.40 )
:
Kategorie: Technické normy STN