NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 62561-6 (357605)

Súčasti systému ochrany pred bleskom (LPSC). Časť 6: Požiadavky na počítadlá zásahov blesku (LSC). (Platnosť do 1.3.2021).

NORMA vydána dne 1.6.2012

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 62561-6
: 357605
: 115094
: 1.6.2012
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 62561-6 (357605):

Táto časť 6 z EN 62561 špecifikuje požiadavky a skúšky pre zariadenia určené na zrátavanie počtu impulzov zásahu blesku tečúcich vodičom.Vodič môže byť časťou systému ochrany pred bleskom (LPS) alebo môže byť pripojený k inštalácii SPD (môžu to byť aj iné vodiče, ktoré nie sú určené na vedenie významného podielu bleskových prúdov).