NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 62552-3 (361071)

Chladiace spotrebiče pre domácnosť. Vlastnosti a skúšobné metódy. Časť 3: Spotreba energie a objem (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.8.2020

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 62552-3
: 361071
: 131252
: 1.8.2020
: 87 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy STN