NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 62552-1 (361071)

Chladiace spotrebiče pre domácnosť. Vlastnosti a skúšobné metódy. Časť 1: Všeobecné požiadavky (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.8.2020

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 62552-1
: 361071
: 131250
: 1.8.2020
: 63 g (0.14 )
:
Kategorie: Technické normy STN