NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 62541-13 (184021)

Jednotná architektúra OPC. Časť 13: Agregované dáta (Norma na priame používanie ako STN). (Platnosť do 16.7.2023).

NORMA vydána dne 1.10.2015

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 62541-13
: 184021
: 121570
: 1.10.2015
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy STN