NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 62516-3 (367325)

Prijímače pozemského digitálneho multimediálneho vysielania (T-DMB). Časť 3: Spoločné API (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.9.2013

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 62516-3
: 367325
: 117662
: 1.9.2013
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy STN