NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 62475 (345642)

Technika skúšok vysokým prúdom. Definície a požiadavky na skúšobné prúdy a meracie systémy (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.6.2011

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 62475
: 345642
: 113146
: 1.6.2011
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy STN