NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 62455 (368043)

Prístup k službe na základe internetového protokolu (IP) a transportného toku (TS) (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.6.2011

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 62455
: 368043
: 113342
: 1.6.2011
: 114 g (0.25 )
:
Kategorie: Technické normy STN