NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 62439-7 (184020)

Priemyselné komunikačné siete. Siete s vysokou pohotovosťou pre automatizáciu. Časť 7: Protokol RRP (Ring-based Redundancy Protocol) (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.9.2012

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 62439-7
: 184020
: 115821
: 1.9.2012
: 57 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy STN